TRUNG TÂM VIỄN THÔNG LẬP THẠCH – SÔNG LÔ

Địa chỉ: thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Tel: 84-211-3829027  –   Fax: 84-211-3829556

Website: vnptlapthach.com